Tjänster
Om ditt planerade bygge kräver bygglov hjälper vi dig genom hela processen. Vi ser till att din ansökan är fackmannamässigt utförd i alla avseenden och att den svarar upp mot reglerna i din kommun. Be om offert

Vi erbjuder följande tjänster

Med vår hjälp blir din bygglovsansökan rätt från början! 

Vi ser till att alla underlag presenteras korrekt så att din ansökan behandlas snabbt.

Fasta priser!

Ändringar i befintlig bygglovsansökan

Fastpris 2100:-

1 kvm – 25 kvm:

Fastpris 5640:-

26 kvm – 69 kvm:

Fastpris 7280:-

150 + kvm:

Be om offert

Det här ingår i alla våra tjänster:

Vi tar fram allt som krävs för just din ansökan

Vi finns med som stöd för eventuella behov av kompletteringar

Vi hjälper dig under hela processen

Vi tar fram allt som krävs för just din ansökan

Vi finns med som stöd för eventuella behov av kompletteringar

Vi hjälper dig under hela processen

Osäker på vad du behöver? Vi hjälper dig!