Vanliga frågor och bygglov och bygglovsansökan

Det är inte alltid lätt att navigera bland dokument, regler och krav. Vi är experter och kan hjälpa dig göra hela processen enkel för dig. Vi hjälper dig planera, sammanställa och skicka in dina ansökningar.

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om våra tjänster, om bygglov och ansökningsprocessen som helhet. Tveka inte att kontakta oss om du skulle ha frågor eller funderingar. Vi har fasta priser på många av våra tjänster.

Hur man söker bygglov

Hur ser vägen till bygglov egentligen ut? Följ vår guide så berättar vi om alla steg som krävs!

Vanliga frågor

När behövs bygglov?

Du behöver oftast bygglov om du vill bygga en ny byggnad, bygga till eller göra vissa andra ändringar. Du kan även behöva bygglov för att sätta upp ett plank eller en mur, eller anordna ett upplag på din tomt. Ibland måste du göra en anmälan även om du inte behöver bygglov. För att få reda på om det du vill bygga kräver bygglov eller anmälan kontakta din kommun eller oss så hjälper vi dig!

Om att vara ute i god tid med bygglovsansökan

Det är viktigt att du är ute i god tid med din ansökan om bygglov, annars riskerar ditt hjärteprojekt att drabbas av förseningar redan från start. Vi kan hjälpa dig med ansökan!

Ta reda på vad du behöver från början för att kunna utföra ritningarna. Exempel på detta är baskarta, nybyggnadskarta, befintliga husritningar, skisser som du tänkt dig och bilder på planerade bygget/arbetsplatsen.

Handläggningstiden för en nybyggnadskarta t.ex. är normalt 2-6 veckor. Kartor som tas fram med hjälp av fältmätning tar i regel lite längre tid, dvs upp till 6 veckor.

En situationsplan tar normalt 1-2 veckor.

Hur tar jag reda på om jag får bygga/ändra det jag planerar att utföra?

Du kollar i detaljplanen (planbestämmelserna) som gäller i ditt område. Antingen gör du det via kommunens telefonsupport eller hemsida. Vill du att vi göra det åt dig helt kostnadsfritt? Kontakta oss nu!

Vilka handlingar krävs för att söka bygglov?

Det beror på specifik åtgärd och i vilken kommun du ska bygga i. Men i regel så är det bygglovsritningar (fasadritningar, sektionsritningar, planritningar och situationsplan) samt ett förlag till kontrollplan. I vissa fall behöver du även extra tjänster som t.ex. kontrollansvarig, konstruktionsritningar, brandskyddsdokument, fuktsäkerhetsbeskrivning m.m.

När behöver jag en kontrollansvarig?

När du ska genomföra en bygg-, rivnings- och markåtgärd behövs i många fall en kontrollansvarig, till exempel när du ska bygga en ny byggnad. Du kan också behöva en kontrollansvarig när du ändrar en byggnad, till exempel om bärande delar berörs. Vanligtvis behövs inte någon kontrollansvarig för små ändringar av en- och tvåbostadshus och inte heller för att bygga ett Attefallshus, ett uthus eller ett garage eller uppföra en mur eller ett plank. Det är byggnadsnämnden som gör denna bedömning.

När du utför en åtgärd som varken kräver bygglov eller anmälan, till exempel uppför en bygglovsbefriad friggebod, krävs aldrig en kontrollansvarig.

Kontakta byggnadsnämnden i din kommun om du är osäker på om du behöver anlita en kontrollansvarig. Eller så hjälper vi dig genom detta!

Hur lång är leveranstiden?

Leveranstiden börjar gälla fr.o.m. att vi fått in allt ifrån dig vad gäller underlaget. Därefter gäller leveranstid på 1-2 veckor för ett utkast för godkännande.

Har du tidspress och behöver det snabbt? Kontakta oss nu så kan vi göra vårt bästa för att ta fram en lösning.

Hur levereras ritningarna?

Ritningarna levereras till dig i PDF format, samt skickar vi en .dwg fil som du kan spara för senare användning.

Ansöka om bygglov i Stockholm eller i övriga Sverige?
Bygglovshjälpen har stor erfarenhet, breda kunskaper och kan hjälpa dig med det mesta när det handlar om byggen i Huddinge, Botkyrka och övriga Stockholm, samt i Lindesberg med omnejd. Vi kan lösa dina problem och hjälpa dig att förverkliga dina idéer oavsett om det handlar om ett nybygge, en renovering eller något annat byggprojekt.
Ansöka om bygglov i Huddinge och Botkyrka?
Bygglov och bygganmälningar kan behövas för nybyggnader, tillbyggnader, ändringar eller yttre förändringar. En ansökan till kommunen kräver många tekniska detaljer och fackmannamässigt utförda ritningar. I många fall blir det överväldigande för privatpersoner och kan försena byggplaner med flera månader. Välkommen att kontakta oss – vi är med dig genom hela bygget och kan hjälpa dig att söka bygglov i Botkyrka, Huddinge och hela Storstockholm, samt i Lindesberg med omnejd.
Om att vara ute i god tid med bygglovsansökan
Det är viktigt att du är ute i god tid med din ansökan om bygglov. Det tar tid att få ett bygglov beviljat, oavsett om du bor i Huddinge, Botkyrka eller någon annan kommun i Stockholmsområden. Var ute i god tid med ansökan om bygglov, annars riskerar ditt hjärteprojekt att drabbas av förseningar redan från start. Glöm inte att det är skillnad på att söka efter bygglov och att göra en bygganmälan. Det sistnämnda handlar om byggnader som man inte behöver bygglov för, men som ändå ska anmälas. Ett exempel på byggnader där det räcker med bygganmälan är vid bygge av Attefallshus. Ska du ansöka om bygglov för ditt nya husprojekt? Vänd dig till Botkyrka eller Huddinge kommun, så får du de blanketter du behöver. Vi kan hjälpa dig med ansökan!
Exempel på byggnationer som du behöver bygglov för

Vilka byggnationer måste man ha bygglov för att få genomföra? Här följer några exempel:

  • Nybyggnationer.

  • Ska du göra en tillbyggnad så måste du ha bygglov om tillbyggnaden är större än 15 kvadratmeter eller om den innefattar andra omfattande ändringar. Det kan exempelvis handla om att gräva ut en källare eller bygga en ny balkong.

  • Murar och staket kan också i vissa fall kräva bygglov, liksom att ordna ett större upplag på din tomt.

  • Bygglov krävs även om du planerar att på ett väsentligt sätt ändra användningen på en bostad. Exempel på detta kan vara att ordna en bostad i garaget eller att göra om ett kontor till bostad.

  • Vill man flytta väggar inomhus behöver man bygglov i de fall då detta medför ändringar i byggnadens bärande konstruktioner. Står ditt hus inom detaljplanerat område så krävs bygglov för några övriga åtgärder. Exempel på detta är att byta färg, fasadmaterial eller taktäckning på en byggnad. Bygglov kan även behövas för förändringar som väsentligt påverkar byggnadens utseende, exempelvis fönsterbyte eller bygge av en takkupa. Vill man sätta upp eller ändra skyltar på ett väsentligt sätt behöver man också bygglov i ett detaljplanerat område.
Ansök om bygglov hos din kommun
Att ansöka om bygglov kan som sagt vara tidskrävande då kommunerna har en viss handläggningstid för bygglovsansökan som är beroende av hur många ansökningar som står på kö för tillfället. Det är därför viktigt att du är ute i god tid innan du önskar sätta igång med bygget. Du ansöker om bygglov i din kommun. Här kan du hitta mer information om bygglovsansökan för ditt område. Vi hjälper dig gärna med ansökan och tar fram de underlag som behövs.

Osäker på vad du behöver? Vi hjälper dig!