Vi hjälper dig med kontrollansvarig för ditt byggprojekt

KA – Kontrollansvarig

Du som ska bygga, riva eller utföra markarbeten kan behöva en cerifierad kontrollansvarig för projektet. När man behöver en kontrollansvarig varierar och är för det mesta beroende av projektets storlek.

Du behöver till exempel oftast inte en kontrollansvarig om du ska göra små ändringar av till exempel ett en- och tvåbostadshus. Och när du utför en åtgärd som inte kräver bygglov eller bygganmälan krävs inte en kontrollansvarig.

Rollen som den kontrollansvarige har är att medverka till att ditt projekt uppfyller kraven i bygglagstiftningen. Den kontrollansvarige ska bland annat hjälpa dig att ta fram ett förslag till kontrollplan. Den kontrollansvarige ska också se till att kontrollplanen följs, vara med vid det tekniska samrådet, besiktningar och andra kontroller samt skriva ett utlåtande som ska vara underlag för byggnadsnämndens slutbesked.

Den kontrollansvarige måste ha en självständig ställning, vilket innebär att hen inte får vara nära släkt med den som utför åtgärden eller arbeta på samma företag.

För att bli certifierad krävs kunskap, erfarenhet och lämplighet för uppgiften. Certifieringar får endast utfärdas av certifieringsorgan, det vill säga företag som har ackrediterats för denna uppgift av myndigheten Swedac.

Vi har de certifieringar som krävs och kan anlitas som KA i ditt projekt.

Anlita oss som KA – kontrollansvarig

  • Vi är certifierade KA

  • Lång erfarenhet

  • Bred kunskap

Allt inom bygglov – vi hjälper dig!