Bygglovshjälpen hjälper dig med konstruktionsritningar för ditt projekt

Konstruktionsritningar

I din bygglovsansökan behöver man bifoga en hel del bygglovshandlingar. En av dessa är en konstruktionsritning. En konstruktionsritning, eller K-ritning, visar i detalj hur byggnaden är uppbyggd eller planerad att byggas.

De visar de beslutsfattande organen att byggnationen uppfyller alla lagstadgade krav gällande konstruktion och utformning. En konstruktionsritning krävs för såväl nya hus som tillbyggnader.

Anlita oss för konstruktionsritningar

Vi ser till att det blir korrekt och att bygglovet har förutsättningar att godkännas utan onödig pappersexercis fram och tillbaka. Våra konstruktionsritningar visar:

 

  • Grundplan

  • Stomplan

  • Bjälklagsplan

  • Takplan

  • K-sektioner

  • Detaljer

  • Väggelevationer

Allt inom bygglov – vi hjälper dig!