Tilläggstjänster

Tilläggstjänster

För både bygglov och bygganmälan krävs ofta ett antal handlingar tillsammans med själva ansökan. Det kan till exempel handla om arkitekt- eller konstruktionsritningar.

Kanske har du redan vissa handlingar klara, eller så behöver du ta fram allt från grunden. Vi kan hjälpa dig med enskilda ritningar eller fungera som som stöd under en del av din bygglovsprocess. Vi erbjuder spetskompetens inom flera olika områden som kan vara aktuella i samband med en bygglovsansökan.

Vad vi erbjuder

  • Arkitektritningar

  • Konstruktionsritningar

  • Designhjälp

  • Kontrollansvarig

  • Besiktningsman

  • Konsultation för att utvärdera potentiella bygglovsmöjligheter

  • Kontakt med entreprenörer som utförare av byggnadsarbeten

  • Projektering

  • Mängdning

Arkitektritningar

Vår egna arkitekter kan säkerställa dina ritningar, göra tillägg på dessa samt skapa helt egna ritningar efter dina önskemål och krav.

En stor fördel med att ha en arkitekt i företaget är kunskapen om vad som krävs när det kommer till bygglov och bygganmälan. Vi kan direkt se till att dina ritningar uppfyller de krav som ställs av kommunen och göra hela byggprocessen snabbare.

Vi hjälper dig med:

 • Ritningar av byggnader eller del av en byggnader
 • Planering och projektering av ändringar i befintliga hus och byggnader
 • Kompletta ritningar över hus, tilläggsbyggnader och attefallshus
 • Ändringar av planlösning, ventilation, vatten och avlopp
 • Skapande av arkitektritade drömhus från grunden

Konstruktionsritningar

I din bygglovsansökan behöver man ibland bifoga en hel del bygglovshandlingar. En av dessa är en konstruktionsritning. En konstruktionsritning, eller K-ritning, visar i detalj hur byggnaden är uppbyggd eller planerad att byggas.

De visar de beslutsfattande organen att byggnationen uppfyller alla lagstadgade krav gällande konstruktion och utformning. En konstruktionsritning krävs för såväl nya hus som tillbyggnader.

Kontrollansvarig

Du som ska bygga, riva eller utföra markarbeten kan behöva en cerifierad kontrollansvarig för projektet. När man behöver en kontrollansvarig varierar och är för det mesta beroende av projektets storlek.

Kontrollplan

Det ska finnas en kontrollplan för de flesta bygg-, rivnings- och markåtgärder som kräver lov eller anmälan. Byggherren är ansvarig för att en kontrollplan upprättas och följs och i de fall kontrollansvarig krävs ska denne biträda byggherren med detta.

Allt inom bygglov – vi hjälper dig!