Attefallshus
Be om offert

Attefallshus i Stockholm

Många av våra kunder har frågor om Attefallshus och vad det är som gäller när det kommer till bygglov, bygganmälan och regler. Vi hjälper dig genom hela processen!

Ett attefallshus kräver inte bygglov men däremot en bygganmälan till byggnadsnämnden. Innan du börjar bygga måste du göra en anmälan till byggnadsnämnden och få ett startbesked.

Det finns en massa regler kring hur uppförandet ska ske och hur ditt attefallshus ska utformas.

Attefallshus

Vi får många frågor om vad som gäller kring Attefallshus. Kortfattat kan vi svara att de inte kräver bygglov utan endast en anmälan och ett startbesked. Vi kan hjälpa dig med den anmälan som behövs.

Efter bygganmälan inväntar man ett startbesked innan man kan påbörja byggnationen av sitt attefallshus. Viktigt att komma ihåg är att ett attefallshus är en komplementbyggnad och därför måste det redan finnas ett permanent en- eller tvåbostadshus på tomten.

Om du vill använda attefallshuset som bostad – antingen permanent eller fritidsbostad – kallas det komplementbostadshus. Då krävs det att man förser huset med tekniska egenskaper och tillgänglighet precis som en permanentbostad. Det gäller till exempel inredning och utrustning för matlagning och personlig hygien, samt möjligheten att förvara saker. Huset måste också vara tillgängliga för personer med nedsatt rörelseförmåga.

Förutsatt att det finns ett permanent bostadshus på tomten får du i de flesta fall bygga attefallshuset oavsett vad som står i detaljplanen angående hur stor del av tomtens area som får bebyggas. Om attefallshuset ska användas som permanentbostad måste det uppfylla kraven på tekniska egenskaper och tillgänglighetskrav för permanentbostäder.

Attefallshus på 30 kvm i Stockholm

Regler kring bygglov i korthet:

Attefallshus på 30 kvm i Stockholm

Attefallshus får uppföras i bostadshusets närhet. Den högsta höjden från mark till taknock får vara 4,0 meter. Huset kan användas antingen som komplementbostadshus eller som komplementbyggnad. T.ex garage, gäststuga, förråd, osv.

Storlek och placering

Du kan bygga flera attefallshus, men alla attefallshus som du har byggt på tomten får vara högst 30 m2 tillsammans.

Placering på tomten

Om du tänkt uppföra ett attefallshus närmare 4,5 meter till grannarnas tomt krävs berörda grannars medgivande för att du ska få bygga det utan bygglov.

Osäker på vad du behöver? Vi hjälper dig!