Attefallshus
Be om offert

Bygglovsprocessen

Här kan du läsa hur hela bygglovsprocessen ser ut, från det att du tar reda på om du behöver ansöka om bygglov för det du vill bygga, till att du fått ett slutbesked. Blanketter eller e-tjänst för att söka bygglov finns hos din kommun.

Passar för dig som exempelvis ska bygga hus, söka bygglov eller undrar över vilka lagar och regler som är aktuella just nu.

Vi vill göra det så enkelt som möjligt för dig med bygglovsprocessen och allt som hör till.

Bygglov steg för steg:

Genom att följa stegen nedan så har du redan kommit en bra bit på vägen. Tveka inte att ta hjälp av oss om du vill, vi finns här för dig!

1. Förbered dig

Innan du skickar in din ansökan är det bra att ta reda på vilka åtgärder du får göra på din fastighet.

Ligger fastigheten innanför detaljplanerat område, sammanhållen bebyggelse eller utanför detaljplanerat område?

Kräver åtgärden bygglov eller anmälan?

Vilka handlingar behöver du skicka in? Se vilka handlingar som krävs för den åtgärd du vill göra.

Kräver åtgärden en kontrollplan och kontrollansvarig?

Som kund hos oss på Bygglovshjälpen, gör vi allt detta åt dig såklart vid önskemål.

2. Ansök

Ansök eller anmäl via e-tjänst i din kommuns hemsida eller blankett som skickas via post. Ärendet är sedan lätt att följa, du får ett mejl eller ett sms så fort det har hänt något i ditt ärende och du får besked via e-tjänsten eller mail när ditt ärende är klart.

3. Ansökan tas emot och granskas

När kommunen fått din ansökan får du ett brev från de som bekräftar att de tagit emot den. En handläggare tilldelas din ansökan och kommer vara din kontakt om du har frågor.

När handläggaren har gått igenom din ansökan meddelar de dig om ansökan är fullständig eller om det behövs komplettering. Om något saknas eller behöver förtydligas kontaktar handläggaren dig.

4. Du får ett beslut

När ärendet är komplett har handläggaren totalt tio veckor på sig att handlägga din ansökan och fatta beslut. Ett beslut kan innebära en beviljad, avslagen eller avvisad ansökan.

Beslutet skickas ut till dig och annonseras på Post- och Inrikes tidningarnas webbplats. Om ingen överklagar beslutet inom fyra veckor vinner beslutet laga kraft. När bygglovet har vunnit laga kraft har du två år på dig att påbörja byggnadsarbetet och fem år på dig att avsluta projektet.

Innan du sätter igång ditt byggprojekt måste du ha fått ett startbesked.

Att ett bygglov är beviljat betyder inte att det är fritt fram att börja bygga. Innan du kan sätta igång med ditt byggprojekt måste du ha ett startbesked.

5. Tekniskt samråd

Vid större ändringar och nybyggnationer krävs ett tekniskt samråd. På det tekniska samrådet går kommunen tillsammans med dig igenom ditt förslag till kontrollplan och hur det är tänkt att arbetet ska genomföras. Kontrollansvarige brukar vara den som tar fram ett förslag till kontrollplan i större projekt.

6. Du får ett startbesked

I bygglovsbeslutet står det vilka handlingar som krävs för att få ett startbesked. Om ärendet kräver ett tekniskt samråd vill handläggaren få in dessa handlingar innan samrådet. I startbeskedet står det vilka förutsättningar som gäller för att startbeskedet skall vara giltigt.

Vid enklare ärenden kan du få bygglov samt startbesked i samma beslut.

När bygglovet har vunnit laga kraft och du har fått startbesked, då får du påbörja byggnationen.

7. Arbetsplatsbesök – om det krävs

Om du har haft ett tekniskt samråd gör kommunrn ett arbetsplatsbesök. Det innebär att handläggaren kommer ut till byggplatsen. Tillsammans med dig och kontrollansvarig kontrollerar kommunen att bygget följer kontrollplanen, lagar och regler och det som står i ditt bygglovsbeslut.

8. Slutsamråd

Vid större ärenden hålls även ett slutsamråd. Då kommer handläggare ut på plats för att se så att byggnationen har följt bygglovet och övriga föreskrifter i plan- och bygglagen.

9. Du får slutbesked

Innan du kan flytta in eller börja använda din nya byggnation behöver du ett slutbesked. Slutbeskedet får du när du har uppfyllt alla krav som finns i bygglovsbeslutet, startbeskedet och i kontrollplanen.

Osäker på vad du behöver? Vi hjälper dig!