Vi hjälper dig med kontrollansvarig för ditt byggprojekt

Kontrollplan

Det ska finnas en kontrollplan för de flesta bygg-, rivnings- och markåtgärder som kräver bygglov eller bygganmälan. Byggherren är ansvarig för att en kontrollplan upprättas och följs. Om projektet kräver en kontrollansvarig ska denna bistå byggherren med detta.

En kontrollplan är enligt PBL ett dokument som innehåller de viktigaste kontrollerna som behövs för att säkerställa att samhällets krav enligt PBL kommer att uppfyllas. Oftast utformas kontrollplanen som en matris där det i rader och kolumner framgår:

 • Vad som ska kontrolleras
 • Vem som ska kontrollera
 • Hur och när kontrollen ska göras
 • Mot vad kontrollens resultat ska jämföras
 • På vilket sätt resultatet ska redovisas

Bland annat ska följande redovisas:

 • Fuktsäkerhetsbeskrivning
 • Brandskyddsdokumentation
 • Konstruktionsberäkningar
 • Teknisk beskrivning
 • Energiberäkningar
 • Besiktningsman
 • Kontakt med entreprenörer som utför byggnadsarbeten

Det här kan verka lite krångligt, men vi hjälper dig gärna!

Allt inom bygglov – vi hjälper dig!